08-03-06

Dringend!

Beste Reetzweters,

Hierbij een aantal zaken die toch jullie aandacht vereisen.  Gelieve ze grondig door te nemen en aktie te nemen waar nodig.

1) samen fietsen: daar we in de toekomst met grotere groepen zullen rijden, zou ik graag een aantal afspraken maken.  Vooreerst wens ik er de aandacht op te vestigen dat we op het afgesproken uur zullen vertrekken.  Melden we 10h00 als vertrekuur dan vertrekken we ook om 10h00 stipt.  Degene die dan nog zijn banden moet oppompen, zijn kilometriekske moet installeren, zijn aquariusbuske moet vullen, ... heeft pech en moet vervolgens achtervolgen om aan te sluiten of kan het de week er op opnieuw proberen.  Kom dus op tijd en voorbereid!  In groep zullen we er tevens de gewoonte van maken om 2 aan 2 te rijden teneinde veilig door het verkeer te komen.  Tot aan de splitsing op 15/4 rijden we samen!  De beteren moeten maar kop trekken, de minderen maar iets meer op hun tanden bijten.  Hoe dan ook we blijven samen!

2) Gedurende de maand maart zijn er vroegere vertrekuren voor degenen die de volledige RVV rijden.  Zij vertrekken om 8h30 onder leiding van Koen.  Daar kunnen ze reeds hun belangrijkste cartouches verschieten.  Om 10h00 sluiten ze dan aan bij de groep (daarom ook belangrijk dat we op het voorziene vertrekuur vertrekken zodat zij niet te veel kou lijden).

3) Kledij: de wielerkledij moet binnen een goede 14 dagen klaar zijn.  Mag ik daarom vragen uw betaling, indien nog niet gebeurd, asap door te voeren.

4) Polo's: in de eerste twee uur na mail reeds 21 stuks in bestelling.  Gelieve ook hier asap te antwoorden indien al of niet interesse.

5) Op 1/7 rijden we naar de zee.  Het is de bedoeling daar aansluitend iets te eten met vrouw en kinderen.  Echter, hiervoor wil ik tijdig reserveren.  Gelieve mij te laten wie mee rijdt en/of vrouw en kinderen meekomen om ginds iets te eten.  Gelieve ook dit kortelings door te mailen daar het reserveren voor een grote groep op 1/7 niet zo simpel zal zijn.

6) Een aantal mensen willen nu reeds beginnen fietsen maar voelen zich nog niet geroepen om al 70 tot 80 km te rijden.  Vragen dus of er nog mensen zijn die nu reeds op zondag 50 km willen rijden aan 25 gemiddeld in afwachting van 15/4.  Gelieve te reageren.  Zodoende kunnen die mensen reeds op zondag om 10h00 samen vertrekken voor een tochtje van 50 km aan 25 gemiddeld.

7) Tot slot nog een puntje over het lidgeld van DK.  Tot op vandaag vroegen wij 25 EUR lidgeld voor de Reetzweters en 25 EUR voor verzekering.  Wij hielden echter geen rekening met DK-lidgeld.  Daar er nu meer en meer niet DK-leden beginnen fietsen moeten wij deze mensen vragen om 15 EUR "barlidgeld" te storten aan DK. Dit compenseert het gebruik van bar, douches, parking, ... Mensen die reeds lid zijn van DK via tennis of voetbal hoeven dit uiteraard geen tweede keer te betalen.  Het rekeningnummer vindt u eerstdaags onder de rubriek DK-Lidgeld.  Hierbij ook mijn excuses voor deze extra kost.  Echter, alle begin is moeilijk en ik had hier initieel geen rekening mee gehouden.  Volgend jaar zullen we dit dan ook verwerken in het Reetzweterslidgeld zodat u slechts één maal hoeft te betalen. 

De groeten,

De Voorzitter

 

 

15:17 Gepost door William Devondel | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

25km/h rijders gevraagd Die groep van 25km/h vind ik een goed idee... als nieuw lid moet je je grenzen aftasten, er over gaan van de eerste keer heeft waarschijnlijk weinig zin. Dus: 25km/h rijders gevraagd voor de zondag!!!

Gepost door: Ben | 08-03-06

Indien niemand zich aanbiedt Ben,
Mocht er zich niemand aanbieden voor de 25 km rit. Kom dan toch maar gewoon af ... op voorwaarde dat je +/- 85 km kunt uitrijden. Snelheid is dan minder belangrijk. Ik laat me, indien nodig, graag uitzakken om de rit met u dan te vervolledigen.

Gepost door: William | 10-03-06

De commentaren zijn gesloten.